Over mij


Wat gebeurt er precies in het gesprek tussen mensen? Het blijft een stuk magie, en deze specialisatie boeit me met de jaren steeds meer. Ik maak gebruik van methodes en inzichten uit de Gestalttherapie, cliëntgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, provocatieve therapie, oosterse en westerse filosofie, brainspotting, enzovoort.

Na jaren binnen de Bijzondere Jeugdzorg als begeleider van gezinnen in crisissituaties maakte ik in 2013 de overstap naar Tele-Onthaal. Daar startte ik als staflid vorming en coaching voor de vrijwilligers die de 106-noodlijn voor Leuven en Brussel bemannen. Ik werd er specifiek verantwoordelijk voor de gesprekken over zelfdoding. Aanvullend werd ik vormingscoördinator en gaf ik mee de basisopleiding en de gespecialiseerde vorming (zelfdoding, oproepen over derden, crisis,…).

Ik ben opgeleid als hulpverlener maar gebruik ook de inzichten van mijn eigen psychotherapeutisch proces. Wie zelf veel pijn doormaakte in zijn leven, al van jongsaf aan, kan anderen diepgaander helpen. Als mix van ervaringsdeskundigheid en hulpverleningsachtergrond gaf ik 15 jaar lang de lezing 'Het Construct van de Wildernis' over ADHD (waarvoor ik ook meewerkte aan het boek Succes met je ADHD).

In mijn psychotherapieopleiding stond de communicatie en relatie tussen therapeut en cliënt altijd centraal. Ik leerde aanvaarden, confronteren, begrenzen, metacommuniceren, humor gebruiken.

Ik hou van film, muziek, schrijven, lachen en doorpraten met vrienden, filosofie studeren en een berg vol kruimelhobby’s als schaken, toneel, voetbal kijken, tennis, enz enz.

Maar bovenal ben ik iemand die zich gedragen weet door lievelingen en vrienden, zonder wie ik weinig zou kunnen of zijn.Ilja Van Peel 


 • opleiding Brainspotting fase 1 bij MJ Boon en Bénédicte Leys
 • crisis- en traumabegeleider voor externe organisaties bij crisis, ramp, zelfdoding, ongeval, ontslag...
 • zelfstandig therapeut/spreker/trainer voor eigen organisatie off the record
 • Master Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen in opleiding
 • stafmedewerker Tele-Onthaal Vlaams Brabant & Brussel
 • psychotherapieopleiding Gestalttherapie, Instituut voor Communicatie Kortrijk
 • oprichter en organisator lezingen Loch Ness (vorming en advies over ADHD)
 • gezinsmedewerker Crisishulp aan Huis vzw Sporen Leuven
 • relatie- en communicatiewetenschappen Universiteit Hasselt
 • evaluator Dienst Maatschappelijk Onderzoek voor Interlandelijke Adoptie CAW De Mare Antwerpen
 • procesbegeleider vzw Wingerdbloei Antwerpen
 • educatief medewerker Stadsland Antwerpen
 • coördinator Regionaal Dienstencentrum Liberale Mutualiteit Antwerpen
 • professionele bachelor psychologie Thomas More Antwerpen
 • 2 jaar leerkracht sec. onderwijs Nederlands-geschiedenis-Duits{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x