Gesprekstraining Liever Live voor organisaties


Moeilijke gesprekken zonder stress
Een intensieve professionele gesprekstraining door ervaringsleren voor organisaties, scholen en bedrijven

Praten en luisteren in een moeilijk gesprek, zonder overtollige woorden maar door meteen te doen! Communicatietraining met uiterst trage en zorgvuldig opgebouwde coaching voor hulpverleners, studenten, leidinggevenden,… Helemaal op maat van je organisatie werk ik rollenspeloefeningen uit waarbij je instant leert ipv tijd verliest met theorieën en modellen. Een uniek aanbod.


Doelgroep

Leidinggevenden, contactcenters, sociale werkers, verpleegkundigen, leerkrachten, loketbedienden, telefonisten, hulpverleners in zowel jeugdzorg als volwassenenhulp, psychiatrie, werknemers… Iedereen die een uiterst grondige, veilige, onderbouwde oefeningenreeks over goed luisteren en spreken kan gebruiken.


De aanpak


Samengevat

Aan de hand van casussen en realistische mogelijke situaties trainen we in groep en subgroepjes bijna woord voor woord de aanpak van moeilijke gesprekken. De trainer schept een heel veilige sfeer, helpt en stuurt voortdurend constructief bij met suggesties en vragen. Een door en door praktische training van een trainer met meer dan 20 jaar ervaring in moeilijke begeleidingsgesprekken. Uitgebreide omschrijving

De meeste opleidingen in communicatie starten met een langzame theoretische uiteenzetting gevolgd door voorzichtige oefeningen. Het zijn veelal initiaties binnen een bepaald thema (bv. omgaan met agressie). Het heeft als voordeel dat verschillende onderwerpen aan bod komen op één dag en de deelnemers onder weinig discomfort iets bijleren. Toch is de reactie op die opleidingen vaak, dat het ‘niet zo nieuw was maar wel eens interessant om op te frissen’.

Het kan anders. Off the record start de opleiding van je team met een inleiding van de achtergrond en de do’s en don’ts binnen het thema van bijvoorbeeld, agressieve communicatie. Daarna gaan we meteen aan de slag met de praktijk van zeer zorgvuldig geleide rollenspelen.

De stress die voor velen bij rollenspel hoort, gaan we niet uit de weg. Maar er komt een meerwaarde bij die de stress relativeert en de moeite waard maakt. Afgestemd op het niveau en de groepsdynamiek binnen je team houden we een evenwicht tussen te comfortabel en te uitdagend. Vooraf krijgt het team te horen dat ze fouten mogen maken, dat het een oefendag is. Dat we het onaffe en niet het perfecte zoeken. Dat zenuwen begrijpelijk zijn. Zelfs het vaak geopperde bezwaar tegen rollenspelen dat ze onecht zijn, mag gezegd worden en wordt gewaardeerd als terechte disclaimer: deze oefensituatie is kunstmatig, maar ook de meest realistische die we voorhanden hebben. Veiligheid en de sfeer van een oefensituatie zijn dus prioritair voor we starten. Humor en relativering helpen daarbij.


De gespreksleider is het teamlid dat het gesprek zo goed mogelijk zal proberen voeren. De trainer zit niet op een afstand toe te kijken maar coacht náást hem.

De derde persoon is de ‘cliënt‘ die ofwel een casusrol opneemt ofwel zelf een personage ‘verzint’ (eigen keuze) binnen het thema.

Ook een variant is mogelijk waarbij de trainer de rol van cliënt opneemt en soms het gesprek pauzeert om te reflecteren op wat er gebeurt.

 1. De gespreksleider wordt uitgenodigd om te starten. Als hij vastraakt, een vraag heeft of twijfelt, mag hij pauzeren om dat te bespreken. Als de trainer zelf iets ziet wat relevant is om over te reflecteren, om bij te sturen, om in vraag te stellen, doet hij dat eveneens. Enkel de ‘cliënt’ blijft in zijn rol. De rest van het team is niet zomaar toeschouwer. Het wordt als hulplijn ingeroepen om de beste interventie te vinden. Zo denkt en zoekt iedereen mee, wat de training maximaal interactief maakt.

De gespreksleider kan altijd vragen dat iemand zijn plek inneemt als hij voelt dat hij niet verder raakt of het genoeg geweest is. Het moet net uitdagend genoeg zijn om te prikkelen en bij te leren maar niet om af te schrikken en weerzin op te wekken.

 1. De ‘cliënt’ en de gespreksleider gaan verder in dialoog binnen het thema. Geregeld wordt een betekenisvolle zin onder de microscoop gelegd. Elk moeilijker moment is in feite een puzzeltje. Het antwoord komt niet van de theorie (‘we doen het omdat de theorie dat zegt’) of van de alwetendheid van de trainer. We raadplegen bronnen die zo fenomenologisch mogelijk zijn. Dus is het de lichaamstaal van de cliënt, diens emoties en gewaarwordingen (als het gesprek even bevroren wordt, kan hij geraadpleegd worden in zijn rol: ‘wat roept die laatste zin bij je op?’ etc.) die antwoord geven. Omdat emoties pijlen zijn die zeggen waar we heen willen.


Maar ook andere bronnen komen van pas: wat gebeurt er bij de gespreksleider zelf? Welke gedachten en gevoelens (bv. ‘de cliënt heeft zelfmoordgedachten en ik moet hem redden’) brachten deze uitspraak voort? Welke inconsistenties merken we op bij de gespreksleider (de trainer spiegelt dit dan bv: ‘ik hoorde je streven naar je cliënt rustig maken maar nu zie ik je een interventie doen die eerder oproept tot actie’). Zelfs de gewaarwordingen van de trainer en de groep zijn een bron van betekenis.


 1. De afronding van een of enkele gesprekken wordt gevolgd door een volwaardige pauze. De groep mag daarna nog vragen stellen en opmerkingen maken. De ideale werksfeer is die waarbij het denken van de deelnemers altijd gevalideerd wordt, met een prettige waardering van wat allemaal al verworven is. Talent, vaardigheden, lef, attitudes, worden dus in de verf gezet. De gesprekstraining is aanmoedigend, constructief, gericht op krachten.Samengevat betekent de gesprekstraining van off the record:

-meer oefenen dan gewoonlijk (en dus meer echt bijleren)

-een persoonlijke live coaching bij de oefeningen, niet ‘praten óver’

-een letterlijk ervaringsleren

-compleet op maat van elk teamlid, niet een programma toegepast op ‘de groep’

-het voordeel van werken met plenum als voorbeeld in plaats van het tragere werken in groepjes

-iedereen komt aan bod, niet slechts degenen die meest gemotiveerd zijn of het meest ‘durven’

-de implicatie van deze werkwijze is dat iedereen maximaal betrokken blijft zodat de financiéle en tijdsinvestering van de opleiding echt benut wordt voor iedereen

-de achtergrond van de trainer bij Tele-Onthaal en Crisishulp aan Huis met zowel livesituaties als bij telefonische oproepen maakt de trainingen erg realistisch en doorleefd

-door de jarenlange ervaring van de trainer met de thema’s zelfdoding en crisis en alle andere moeilijke, persoonlijke gesprekken, kan de organisatie om het even welke inhoud oefenen

-de trainer is niet alleen lesgever maar staat als psychotherapeut nog steeds elke dag in de praktijk


Thema’s:

 • gesprekken over moeilijke onderwerpen
 • gesprekken met agressieve cliënten
 • crisisgesprekken (bv. acute nood, emotionele overspoeling, gesprekken waar medisch of psychosociaal ingrijpen vereist is, dreiging van gevaar,…)
 • gesprekken over zelfdoding: gedachten of plannen rond zelfdoding, acute zelfdodingsoproep, aankondiging van zelfdoding,..
 • gesprekken met vraag tot vertrouwen (beroepsgeheim/vraag tot geheimhouding/ongevraagde informatie krijgen,..)
 • slechtnieuwsgesprekken (ontslag, diagnose, verandering takenpakket,..)
 • intakes
 • functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken
 • sollicitaties
 • begeleidingsgesprekken als vrijwilliger, sociaal werker, verpleegkundige, buddy,..
 • alle gesprekken tussen leidinggevenden en werknemers
 • psychologische begeleiding
 • speciaal op een hulplijn toegepaste gesprekken (Tele-Onthaal, Aidstelefoon, holebifoon, druglijn, etc..)


Programma 

Het programma wordt helemaal op maat van je organisatie opgesteld. We overlopen het aantal dagdelen, inhoud, niveau, duur van de pauzes, ruimte voor vragen en nabespreking,… Alles naar jouw wens, face to face, per telefoon of mail afgesproken. Ook intervisie en train-de-trainer is mogelijk. Hieronder twee voorbeelden uit een waaier van mogelijkheden. 


Voorbeeldprogramma 1:

Dag 1: vm: de basics van een goed gesprek / nm: omgaan met je stress tijdens een oproep

Dag 2: vm: gesprekken over slecht in je vel zitten / nm: beeldtaal en humor gebruiken in je gesprek

Dag 3: vm: begrenzing van oproepers / nm: praten over zelfdoding


Voorbeeldprogramma 2:

Dag 1: vm: de basics van een goed gesprek / nm: gesprek in crisis

Dag 2: vm: praten met mensen die moeilijk praten / agressie in gesprekken aanpakken


Na de opleiding kunnen je teamleden:

 • veel scherper verwoorden wat ze zien gebeuren bij de gesprekspartner en wat als probleem en mogelijke oplossing zou kunnen dienen
 • beter aanvoelen wat gepast in een gegeven context (bv. als leidinggevende de juiste verwoording zoeken ivm het functioneren van het personeelslid)
 • beter confronteren en hun eigen grenzen bewaken
 • hun gevoelens en gedachten beter ordenen tijdens het gesprek
 • hun angsten leren kennen en ze meer onder controle houden in dialoog met collega’s, klanten, cliënten…
 • gevoeliger en terzelfdertijd steviger reageren op wat de ander aanbrengt zonder de eigen rol (bv. onthaalmedewerker) te verliezen
 • hun communicatie voeren in hun job in het algemeen, tegenover collega’s, leidinggevenden en de doelgroep


Alles rustig nalezen en doorsturen naar je collega's?


Of contacteer off the record via info@offtherecord.be. Telefoonnummer op aanvraag.


Ilja Van Peel

www.offtherecord.be


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x